Lisätietoa

RINTAIMPLANTTEIHIN LIITTYVIÄ MAHDOLLISIA HAITTAVAIKUTUKSIA JA RISKEJÄ

Kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy riskejä, joita on punnittava suhteessa toimenpiteen hyötyihin. Kirurgisille toimenpiteille yhteisiä (joskus vakaviakin) riskejä ovat anestesian vaikutukset, infektiot, turvotus, punoitus, verenvuoto ja kipu. Rintaimplanttileikkauksiin ja rintaimplantteihin liittyy lisäksi tiettyjä riskejä, jotka on hyvä tiedostaa, vaikka ne ovatkin melko harvinaisia.

RIKKOUTUMINEN

Rintaimplantit eivät aina ole elinikäisiä. Jos implantin kuoreen tulee repeytymä tai reikä, implantti alkaa vuotaa. Rikkoutumisen mahdollisuus on olemassa milloin tahansa implanttien laittamisen jälkeen, mutta todennäköisyys kasvaa sitä suuremmaksi, mitä pitempään implanttia käytetään. Implantin rikkoutumiseen voivat johtaa esimerkiksi: leikkausvälineiden aiheuttama vaurio, implantin kuormittuminen ja heikkeneminen istuttamisen aikana, implantin kuoren taittuminen tai rypistyminen, liiallinen rintakehään kohdistuva voima tai vaikea kapselikontraktuura. Rintaimplantit voivat myös yksinkertaisesti kulua puhki ajan mittaan.

KAPSELIKONTRAKTUURA (KAPSELOITUMINEN)

Implantin ympärille muodostuva arpikudos (kapseli) saattaa ajan mittaan kiristyä ja alkaa painaa implanttia. Tämä saa implantin tuntumaan kovalta ja johtaa kapselikontraktuuraksi kutsuttuun tilaan. Kapselikontraktuuran riski voi suurentua infektion, hematooman tai serooman seurauksena, ja kapselikontraktuuran riski voi myös kasvaa ajan myötä.

Kapselikontraktuuraa esiintyy yleisemmin korjausleikkausten kuin ensisijaisten suurennusleikkausten yhteydessä. Jos sinulle on jo laitettu implantit, kapselikontraktuuran riski on seuraavan leikkauksen jälkeen suurempi kuin alkuperäisen leikkauksen jälkeen.

Kapselikontraktuura muodostaa riskitekijän implantin puhkeamiselle, ja se on yleisin korjausleikkausten syy.

Kapselikontraktuuran oireet vaihtelevat lievästä kiinteytymisestä ja lievästä kivusta kovaan kipuun, implantin muodon vääristymiseen ja implantin tunnusteltavuuteen.

HEMATOOMAT JA SEROOMAT

Hematoomalla tarkoitetaan implanttia ympäröivään tilaan muodostunutta verenpurkaumaa ja seroomalla implantin ympärille muodostunutta nestekertymää. Hematooman tai serooman muodostuminen leikkauksen jälkeen voi myöhemmin johtaa infektioon ja/tai kapselikontraktuuraan. Hematooman ja serooman oireina voivat olla turvotus, kipu ja mustelmat. Mahdollinen hematooma tai serooma muodostuu tavallisesti lyhyen ajan sisällä leikkauksen jälkeen. Rintaan kohdistuneiden vammojen seurauksina niitä voi kuitenkin muodostua milloin tahansa. Pienet hematoomat ja seroomat liukenevat kehoon, mutta joskus ne vaativat kirurgista hoitoa, johon sisältyy yleensä tyhjennys ja mahdollisen dreenin asettaminen haavaan tilapäisesti paranemisen tehostamiseksi. Tyhjennyksestä voi jäädä pieni arpi. Tyhjentäminen voi aiheuttaa myös implantin puhkeamisen, jos tyhjennykseen käytettävä dreeni vahingoittaa implanttia tyhjennyksen aikana.

EPÄTYYDYTTÄVÄT HOITOTULOKSET

On mahdollista, että hoidon yhteydessä ilmenee epätyydyttäviä hoitotuloksia, kuten implantin rypistymistä, asymmetriaa, siirtymistä, implanttien väärää kokoa tai odotustenvastaista muotoa, implantin tunnusteltavuutta tai epämuodostuneita arpia ja/tai liiallista arvenmuodostusta. Jotkut mainituista tuloksista voivat aiheuttaa kipua.

KIPU

Implanttileikkauksen jälkeen voi esiintyä kestoltaan ja voimakkuudeltaan vaihtelevaa kipua, joka voi olla myös pysyvää. Myös implantin väärä koko tai sijoittelu, väärä leikkaustekniikka tai kapselikontraktuura voivat aiheuttaa kipua. Jos kipu on voimakasta tai pitkäkestoista, on syytä kääntyä leikanneen kirurgin puoleen.

MUUTOKSET NÄNNIEN JA RINTOJEN TUNNOSSA

Nännin ja rinnan tunto saattaa herkistyä tai heikentyä implanttileikkauksen jälkeen. Mahdolliset muutokset vaihtelevat äärimmäisen herkistyneestä tunnosta tunnottomuuteen. Osa muutoksista on tilapäisiä, mutta muutokset voivat myös vaikuttaa seksuaaliseen reaktiokykyyn tai imetyskykyyn.

INFEKTIOT

Infektioita voi esiintyä kaikkien leikkausten ja implanttien yhteydessä. Useimmat leikkauksista aiheutuvat infektiot puhkeavat muutamien päivien tai viikkojen sisällä leikkauksesta. Infektio voi kuitenkin puhjeta milloin tahansa leikkauksen jälkeen. Rinta- ja nännilävistysten ottaminen saattaa lisätä infektioriskiä. Implanttia ympäröivän kudoksen infektiot ovat vaikeammin hoidettavia kuin sellaisen kudoksen infektiot, johon ei ole asennettu implantteja. Jos infektio ei reagoi antibiootteihin, implantti voidaan joutua poistamaan. Uuden implantin asentaminen on mahdollista vasta sitten, kun infektio on hoidettu.

ANAPLASTINEN SUURISOLUINEN LYMFOOMA

Rintaimplantteja käyttävillä naisilla on hyvin pieni, mutta lisääntynyt anaplastisen suurisoluisen lymfooman tai ALCL-lymfooman riski arpikudoksessa ja implantin läheisyydessä olevassa nesteessä. ALCL-lymfooma ei ole rintasyöpä. Se on harvinainen non-Hodgkinin lymfooma (immuunijärjestelmän syöpä).

ALCL-lymfoomaa on raportoitu maailmanlaajuisesti potilailla, joille on aiemmin implantoitu Mentorin ja muiden valmistajien rintaimplantteja.

Useimmat potilaat diagnosoitiin, kun he hakeutuvat hoitoon sellaisten implanttiin liittyvien oireiden, kuten kivun, kertymien, turvotuksen tai epäsymmetrian, takia, jotka kehittyivät alkuperäisten leikkausalueiden parantumisen jälkeen. Raportoiduissa tapauksissa ALCL-lymfooma (Anaplastic Large Cell Lymphoma) diagnosoitiin tavallisesti vuosia implanttileikkauksen jälkeen.

Lääkärin on otettava ALCL-lymfooman mahdollisuus huomioon, jos leikkausalueen parantumisen jälkeen havaitset muutoksia implanttialueen tunnossa tai ulkoisesti, mukaan lukien implanttia ympäröivä turpoaminen tai kipu. Jos ALCL-lymfoomaa epäillään, lääkärin on lähetettävä sinut asiamukaiselle erikoislääkärille arvioitavaksi, ja tähän voi kuulua neste- ja kudosnäytteiden ottaminen rintaimplanttia ympäröivältä alueelta. Jos ALCL-lymfooma vahvistetaan, lääkäri laatii sitä varten yksilöllisen hoitosuunnitelman. Koska tapauksia on vain pieni määrä maailmanlaajuisesti, sen hoitoon ei ole määritetty yksimielistä hoito-ohjelmaa.

Jos käytät rintaimplantteja eikä sinulla ole oireita, mitään ylimääräistä ei tarvitse tehdä, mutta rintaimplantteja on edelleen tarkkailtava säännöllisin väliajoin ja tavanomaista lääkinnällistä hoitoa noudatettava. Implanttien poistamista ei suositella naisilla, joilla ei ole oireita ilman ALCL-lymfooman diagnoosia. Jos et tällä hetkellä käytä rintaimplantteja, mutta harkitset rintaimplanttileikkausta, sinun on keskusteltava riskeistä ja hyödyistä terveydenhoidon tarjoajasi kanssa.

FDA:n (US Food and Drug Administration) sivuilla on myös lisätietoa rintaimplanteista. Viimeisimmät tiedot ovat osoitteessa:
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/
BreastImplants/ucm239995.htm

Lisätietoja

VASTA-AIHEET

Rintaimplanttileikkausta ei tule tehdä:

  • jos potilaalla on jokin aktiivinen infektio
  • jos potilaan rinnassa on olemassa oleva syöpä tai syövän esiaste, jota ei ole hoidettu asianmukaisesti
  • jos potilas on raskaana tai imettää.

VAROITUKSET

Hoidon tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu potilailla,

  • joilla on jokin autoimmuunisairaus (esim. lupus tai sklerodermia)
  • joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä
  • joilla on haavojen parantumista ja veren hyytymistä heikentävä tila
  • joilla on heikentynyt verenkierto rintakudoksen alueella tai
  • joille on annettu sädehoitoa rintaan implantin asentamisen jälkeen.

Lisätietoa implanttien turvallisuudesta on saatavana Kysymyksiä ja vastauksia-sivulta sekä osoitteesta www.mentorwwllc.eu.

TUOTETAKUU

Päätyessäsi valitsemaan Mentor-rintaimplantit, teet varmasti turvallisen ratkaisun. Mentor on yli 30 vuoden ajan ollut laadukkaiden rintaimplanttien valmistaja ja miljoonien naisten luottamuksen arvoinen ympäri maailmaa. Mainettamme laadun ja innovaation edelläkävijänä vahvistaa markkinoiden kattavin takuuohjelma, joka ylittää alan standardit1 — the MENTORPromise.

Huomaathan, että takuuehtojen sisältö riipppuu implanttien asentamisajankohdasta.  Lisätietoa Mentor-takuuohjelmista on saatavana osoitteesta www.mentorwwllc.eu/warranty-info tai maahantuojalta.

* Jos MENTOR®-rintaimplantin vahvistettu ja kulumisesta tai delaminaatiosta johtuva repeämä tai
deflaatio (vuoto) edellyttää kirurgista interventiota, Mentor korvaa implantin veloituksetta sen iästä ja
koosta riippumatta samalla tai samankaltaisella mallilla kuin alkuperäinen implantti.
† Jos geelitäytteinen MENTOR®-implantti on vaihdettava leikkaustoimenpiteellä johtuen vahvistetusta
repeämästä, joka sattuu kymmenen (10) vuoden kuluessa implantin istuttamisesta, Mentor maksaa
suoraan korjausleikkaukseen liittyvät vakuuttamattomat, itse maksettavat leikkaussali-, puudutus- ja/
tai leikkauskulut yhteensä 1 000 euroon asti, mikäli Mentorin suorittama arviointi todistaa ja vahvistaa
tukikelpoisuuden. Leikkaussali- ja puudutuskulut ovat etusijalla. Näissä tapauksissa kirurgisi on
pyydettävä rahallista tukea MentorPromise-takuuohjelman nojalla. Rahallinen tuki ei tarkoita lainaa
sinulle.
‡ Geelitäytteisen MENTOR®-rintaimplantin istuttamisesta (suurennusleikkaus) johtuvan kapseloitumisen
(Baker III/IV), kaksoiskapselin tai myöhäisvaiheen serooman sattuessa Mentor tarjoaa korvaavan
geelitäytteisen MENTOR®-rintaimplantin veloituksetta kymmenen (10) vuoden ajan istuttamisesta,
mikäli Mentorin suorittama poistetun tuotteen ja vaadittavien tietojen arviointi todistaa ja vahvistaa oikeuden
korvaavaan tuotteeseen. Mentor korvaa minkä tahansa kokoisen MENTOR®-tuotteen samalla
tai samankaltaisella mallilla kuin alkuperäinen implantti.
VIITTEET
1. Perustuu seuraavien rintaimplanttien takuiden vertailuun:
Allergan Natrelle: http://www.natrelle.co.uk/breast-enhancement/Pages/warranty.aspx,
EuroSilicone & Nagor: http://nagor.com/pdf/Warranty_PDF_Nagor.pdf,
Arion: http://www.laboratoires-arion.com/images/arion/ARION_GUARANTEE_PROGRAM_ANG.pdf,
Polytech: http://www.polytechhealth.info/images/pdf/IoE_Information_engl_2015-01.pdf,
Motiva: https://motivaimplants.com/product-warranty/,
Sebbin: Garantie des IMPLANTS MAMMAIRES sekä La garantie premium. Sivustot tarkistettu 20.3.2017.

TERMIEN SELITYKSET

ANATOMINEN IMPLANTTI: Pisaranmuotoinen implantti, jonka avulla saadaan luonnollisen näköinen lopputulos
ARPIKUDOS: Kollageenipitoista sidekudosta, jota elimistö kehittää iholle esimerkiksi haavan parantuessa
ASYMMETRIA: Rintojen eriparisuus muodon, koon ja mittasuhteiden osalta
AUTOIMMUUNISAIRAUS: Elimistön puolustusjärjestelmä hyökkää itseään vastaan.
HEMATOOMA: Implanttia ympäröivään tilaan muodostunut verenpurkauma, jonka oireena voi olla turvotus, kipu ja mustelmat. Pienet hematoomat liukenevat yleensä kehoon, mutta joskus ne voivat vaatia kirurgista hoitoa.
INFRAMAMMAARINEN LEIKKAUSVIILTO: Rinnanaluspoimuun tehtävä leikkausviilto
KAPSELIKONTRAKTUURA ELI KAPSELOITUMINEN: Implantin ympärille muodostuva arpikudos kiristyy ja alkaa painaa implanttia. Seurauksena rinta voi tuntua kovalta ja/tai kipeältä ja rinnan muoto saattaa muuttua.
MAMMOGRAFIA: Rintojen röntgentutkimus rintasyövän tai muiden poikkeamien toteamiseksi. Rintaimplanteista on mainittava tutkmimusta tekevälle hoitajalle, sillä implantit vaikuttavat tutkimuksen tekemiseen
PERIAEROKLAARINEN LEIKKAUSVIILTO: Nännipihan ympärille tehtävä leikkausviilto
RASKAUSARVET: Sinertävänpunaisia pitkittäisiä arpia, joiden syynä ovat ihon verinahan venyminen esim. raskauden, lihomisen tai lihasten kasvamisen seurauksena.
REPEÄMÄ: Implantin kuoren rikkoutuminen
SEROOMA: Implantin ympärille muodostunut nestekertymä, jonka oireena voi olla turvotus, kipu ja mustelmat. Pienet seroomat liukenevat yleensä kehoon, mutta joskus ne voivat vaatia kirurgista hoitoa.
SILIKONI: Piistä johdettu molekyyliketju eli polymeeri. Silikoni voi olla nestemäistä, geeliä tai kumimaista.
SUBGLANDULAARINEN SIJOITTELU: Implantin sijoittaminen rintalihaksen päälle, rintarauhasen alle
SUBMUSKULAARINEN SIJOITTELU: Implantin sijoittaminen rintalihaksen alle
TRANS-AKSILLAARINEN LEIKKAUSVIILTO: Kainaloon tehtävä leikkausviilto

Mentor-potilasesite (PDF)
Mentor-potilasesite 2 (PDF)
Mentor-tuotekuvasto (PDF)
Mentor MemoryGel Xtra -tuotekoodit (PDF)
Geelitäytteisen rintaimplantin leikkaustoimenpide (PDF)